Prafull Munishwar-

श्री. प्रफुल्ल मुनिश्वर हे महालक्ष्मी मंदिराचे मूळ हक्कदार पुजारी आहेत. श्री. मुनिश्वर यांची ही ५७ वी पिढी महालक्ष्मीच्या सेवेत आहे. सर्व प्रकारचे धार्मिक विधी त्यांच्याकडून केले जातात. महालक्ष्मी मंदिर उघडणे ते रात्री बंद करणे इथपर्यंतची सर्व जबाबदारी या पूजक घराण्याकडे आहे.
Shree Karveer Niwasini Mahalaxmi Devastahn’s Daily Programs


Starting up the daily Routine

Time

Early morning
04:00 AM to 04:30 AM
Ghantanaad (Ringing of bells)

04:45 AM

Door Opening Time

05:30 AM

Padya Pooja Abhishekam

05:45 AM

Kakad Arti

05:30 AM to 11:30 AM

Poojas of Devotee

08:30 AM

Ghantanaad, Mahapuja, Arti

09:30 AM to 10:15 AM

Arti, Shankhatirth

11:30 AM

Ghantanaad, Puja, Abhishek

12:30 AM

Holy Food, Arti, Shankhatirth

01:00 PM

Jwellery Puja

07:30 PM to 08:30 PM

Ghat Arti, Shankhatirth, Daivya Tirth Mantra Pushpa, Mata Tirtha Mantra

10:00 PM to 10:15 PM

Ghantanaad, Shej

After 10:15 PM

Close The Temple Door

 

Narak Chaturdashi
01:30 AM Ghantanad, After that Padya Abhishek
03:15 AM Kakad Arti
Kartik Month to Narak Chaturdashi
2:30 AM Opening Door Of Temple
03.15 AM Kakad Arti
After 03:30 AM Poojas of Devotee
05:00 AM to 06:00 AM First Pooja Of Mata then Arti & Shankhatirth
Amavasya to Chaturdashi
Daily 03:30 AM Opening Door Of Temple
04:15 AM Padya Abhishek, Kakad Arti
05:30 AM First Mahapooja Of Mata then Arti & Shankhatirth
11:30 AM Second MahapPooja Of Mata then Shankhatirth & Holy Food
07:30 To 8:30 PM Ghantanad, Arti, Mata Tirtha Mantra
09:30 PM Ghantanad, Shej Arti, Mantra Pushpa
After 09:30 PM

Ghantanad, Arti, Mata Tirtha Mantra

After That Closing the Door of Temple